Üdvözöljük  Üdvözöljük

A tolmácsszolgálat által nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás minden megkezdett 15 perce egy feladategységnyi idő, melynek díja 1.500.-Ft/ 15 perc, azaz óránként 6.000.-Ft A feladategységnyi díjazástól eltérő díjazás is alkalmazható, egyéni szóbeli illetve megállapodási szerződések alapján, melynek összege 4.500 - 6.000,- Ft között lehetséges.

Szolgáltatásfajta

ÁFA mentes bruttó óradíj

Közfeladatot ellátó intézmények (Kormányhivatal, önkormányzatok APEH,MÁK, NYUFIG, családsegítők, nevelési tanácsadás,gyámügy stb.)
Kórházak és egészségügyi intézmények, egészségügyi ellátások (házi orvosi vizsgálat, gyermekszülés, szakvizsgálatok stb.)
Igazgatási és rendészeti miniszter 42/2009.(IX.15) IRM rendelete az irányadó: 6.000.Ft/ óra, amitől egyéni megállapodási szerződés alapján el lehet térni.

6.000.-

Közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói hallgatói,jogviszonnyal összefüggésben végzett tolmácsolás :

  • szakmai vizsgáztatás szóbeli feleletnél illetve a felsőoktatásban történő szóbeli vizsgáztatás során a 29/2002.OM rendelet alapján

6.000.-

Büntetőeljárás, szabálysértési eljárás, polgári peres eljárás, munkaügyi per, ügyészségi eljárás, rendőrségi eljárások és közigazgatási eljárás során történő tolmácsolás, ha a tolmácsot hivatalos szerv rendeli ki, a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő jelnyelvi tolmácsok díjazásáról szóló – a 42/2009.(IX.15) IRM sz. rendelet az irányadó

6.000.-

Nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás:

  • konferenciatolmácsolás (amennyiben a konferencia szervezője a megrendelő)
  • rendezvény (üzleti vagy szakmai rendezvény, a szervező a megrendelő )
  • szabadidő, kulturális tevékenység (sportrendezvény vagy kulturális rendezvény ahol a szervező a megrendelő )
  • színházi tolmácsolás (amennyiben siket csoport számára történik a megrendelés)
  • egyházi tolmácsolás (egyházi eseményeken több siket résztvevő számára)

4.500.- 6.000.-

Foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás során:

  • akkreditált, kiemelt és védett foglalkoztatónál, munkavégzéssel kapcsolatos tolmácsolások

4.500.- 6.000.-

Hallássérült ügyfeleink részére térítésköteles jelnyelvi szolgáltatás esetén, mely estekről a 2009. évi CXXV. Jtv. nem rendelkezik, a térítési díjak megállapodás alapján kerülnek elszámolásra, az irányadó bruttó óradíj 4.500- 6.000,- Ft között lehetnek, szintén egyéni szóbeli, illetve megállapodási szerződések alapján 15 perces feladategységnyi időre levetítve.

4.500.- 6.000.-

Utazási költség térítés

A Jelnyelvi Tolmácsszolgálat jelnyelvi tolmácsának, tolmácsolási helyszínre történő utazási költségeit (tömegközlekedés és/vagy saját gépkocsi használat, esetleges szállás) a megrendelőnek kell kifizetnie a jogszabályokban előírt módon előzetes egyeztetés és megállapodás alapján.

 

Debrecen, 2012-04-25
Simon Istvánné elnök