Üdvözöljük  Üdvözöljük

Önálló egyesületünk 2008. március hónap 18. napján alakult a SINOSZ, majd a SINA-HBM-i Egyesületének fenntartása alól kiválva, ezt követően 2009. évtől önálló jelnyelvi tolmácsszolgáltatásként működik Hajdú-Bihar megye területén. Célunk elsősorban a működési területünkön élő siket és nagyothalló személyek szakszerű segítése, támogatása a társadalomba való kommunikációs beilleszkedésük elősegítésére irányulóan. Egyesületünk közhasznú szervezetként működik, politikai tevékenységet nem folytat és anyagi támogatást sem nyújt.

Munkánkkal elő kívánjuk segíteni a siket és nagyothalló, valamint minden kommunikációjában akadályozott személy részére a társadalom területén az egyenlő esélyű hozzáférést, és az önálló életvitel megteremtését. Munkánk során folyamatosan kutatjuk fel a térségünkben siket-vaksággal élő személyeket és a Fehér-Bot Alapítvánnyal szorosan együttműködve tevékenykedünk a társadalmi habilitációjuk és rehabilitációjuk elősegítésében.

Tolmácsszolgálatunknál dolgozó jelnyelvi tolmácsok nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek . A megrendelések során különös figyelmet fordítunk a szabad tolmácsválasztás elvére, így lehetőség szerint az egyéni igényeket figyelembe véve látjuk el az ügyfelektől érkező megrendeléseket.

Az egyenlő esélyű hozzáférés, önálló életvitel és döntéshozatal megteremtése érdekében nem csak fogyatékosokat ellátó, hanem a társadalom minden területén működő intézménnyel, közintézménnyel, munkáltatókkal szoros együttműködést kívánunk kialakítani tevékenységünk során a teljes kommunikációs akadálymentesítés érdekében.

A fent leírtak szellemében reméljük, hogy egyre több kliens és intézmény veszi igénybe szolgáltatásunkat, melyről bővebben a Szolgáltatási Rendben tájékoztatjuk Önöket.

 

Céljaink, feladataink:

Valamennyi tolmácsolási feladatnak igyekszünk megfelelni minőségi és magas szakmai színvonalon!

Tolmácsolási módok:

 • magyar jelnyelv
 • taktilis jelnyelv
 • jelesített magyar nyelv
 • ujjábécé
 • daktil tenyérbe jelelés
 • magyar nyelvű beszéd vizualizálása
 • magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása
 • Lorm-ábécé
 • tenyérbe írás
 • Braille-írás
 • Braille-írás taktilis formája
 • Tadoma vibrációs módszer

Tolmácsolási helyszínek:

 • a nagyvárostól a kisvároson át a legkisebb településekig széles skálát mutatnak
 • a tolmácsolás helyszínére a tömegközlekedési eszközökön ( busz, vonat, vagy saját gépjárművel ) mindenhová oda utazunk

Tolmácsolási helyzetek :

 • a hallássérült emberek egyéni problémáinak megoldása érdekében szakemberek - pl. jogász, pedagógus, gazdasági szakember, pszichológus, szociális munkás stb. - bevonására is szükség lehet. Ennek szellemében igyekszünk ingyenes jogi segítséget nyújtani ügyfeleinknek
 • továbbá szorosan együttműködünk különböző segítő szervezetekkel alapítványokkal pl.: családsegítők, támogató szolgálatok stb.

Infokommunikációs és fizikai akadálymentesítés:

 • helyi televíziók, tömegközlekedési eszközök üzemeltetőivel, valamint közintézményekkel, civilszervezetekkel szoros együttműködés a teljes akadálymentesítés érdekében

A jelenleg meglévő együttműködési hálózat kiszélesítésén folyamatosan dolgozunk.